SÜREÇ

1/9 BAŞVURU


Web sitemizde bulunan franchise başvuru formunu doldurduktan sonra sizinle kısa bir ön görüşme yapıyoruz.




2/9   TANIŞMA TOPLANTISI


Ön görüşmemizin ardından birbirimizi daha yakından tanıyabilmek adına sizi merkez ofisimizde düzenleyeceğimiz toplantımıza davet ediyoruz.




3/9   ADAY LOKASYON İNCELEMESİ


Tanışma toplantımızdan sonra beraber yeni açacağımız şubemiz için aday lokasyonları incelemeye koyuluyoruz.




4/9   FİZİBİLİTENİN TAMAMLANMASI


Şubenin açılacağı lokasyon belirlendikten sonra sizin tarafınızdan yapılacak olan bir fizibilite sunumu.




5/9   ANLAŞMA İMZALANMASI


Fizibilite sunumundan sonra karşılıklı olarak franchise anlaşmasını imzalıyoruz.




6/9   İNŞAATIN BAŞLAMASI


Belirlenen lokasyon üzerinde, BIGBANG BURGER kimliğini yansıtacak şube dışı ve içi inşaat çalışmasının başlaması.




7/9   İŞE ALIM & EĞİTİM SÜRECİ


Personel işe alım süreci ve alınan personellerin BIGBANG kalitesini misafirlerimize eksiksiz bir şekilde sunabilmeleri için eğitim sürecinin başlaması.




8/9   DENETİM & AÇILIŞ ONAYI


Her şey tamamlandıktan sonra son denetimin yapılması ve ardından açılış onayının verilmesi.




9/9   ŞUBE AÇILIŞI


Açılış onayından sonra yeni BIGBANG BURGER şubemizin açılışı.